تضمین مدیران آرسنال به امری
۱ سال پیش ۶٬۶۷۰

تضمین مدیران آرسنال به امری

اونای امری علیرغم کسب تنها دو پیروزی در هشت دیدار اخیر کماکان از حمایت سران آرسنال برخوردار است و با تضمین عدم برکناری آنها به کارش ادامه می‌دهد.