سعید آذری در فولاد خوزستان ماندنی شد
۳ ماه پیش ۲٬۱۲۱

سعید آذری در فولاد خوزستان ماندنی شد

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با جدایی سعید آذری از این باشگاه مخالفت کرد و بدین ترتیب سعید آذری در لیگ بیستم مدیریت این باشگاه را برعهده خواهد داشت.