هشتگی جریان‌ساز به نام مهدی شادمانی/حال همه ما خوب است اما تو باور مکن
۱ سال پیش ۵٬۸۵۴

هشتگی جریان‌ساز به نام مهدی شادمانی/حال همه ما خوب است اما تو باور مکن

چه آدم‌های زیادی که اصلا نه تو را دیده و نه تو را خوانده‌اند اما آنچنان در وصف تو با عشق می‌نویسند که انگار ژورنالیست زاییده شده‌اند. در این جریان و روزگاری که ساخته‌ای؛ حال همه ما خوب است اما تو باور مکن.