فنونی‌زاده: علی کریمی پول شجاع را بدهد!
۱ ماه پیش ۶٬۰۹۴

فنونی‌زاده: علی کریمی پول شجاع را بدهد!

رفتار مدیریت باشگاه این اجازه را به برخی بازیکنان می‌دهد که از موقعیت خود سوءاستفاده کنند درحالیکه بازیکن باید تابع قرارداد باشد و اگر بحثی هم دارد در چارچوب قانون آن را پیش ببرد.