تعلیق جودوی ایران دیگر برنمی گردد
۲ ماه پیش ۱٬۶۳۴

تعلیق جودوی ایران دیگر برنمی گردد

مسعود سلطانی فر معتقد است حتی بررسی دوباره پرونده جودوی ایران در فدراسیون جهانی هم دیگر باعث تعلیق فدراسیون ایران نخواهد شد.