پیروز قربانی: با این نتایج استراماچونی حق دارد پولش را بخواهد
۱ روز پیش ۳٬۰۶۶

پیروز قربانی: با این نتایج استراماچونی حق دارد پولش را بخواهد

پیشکسوت استقلال گفت: یک نفر از این نفراتی که در وزارت ورزش و مجلس هستند در کسوت ورزش، قهرمانی دارند؟ اطلاعاتی دارند؟ اصلاً می‌داند تمرین در سطح قهرمانی یا حرفه‌ای چه شرایطی دارد؟