وضعیت مبهم مصدومیت باقری
۵ ماه پیش ۳٬۲۵۰

وضعیت مبهم مصدومیت باقری

فرشید باقری، یکی از بازیکنان استقلال است که هنوز به تمرینات این تیم اضافه نشده و شایعات بسیاری در خصوص ماندن و یا رفتن او، با وجودی که با استقلال قرارداد دارد، به گوش می رسد.