قطع همکاری حسن رنگرز با فدراسیون کشتی
۱ روز پیش ۱٬۸۳۰

قطع همکاری حسن رنگرز با فدراسیون کشتی

مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی و سخنگوی فدراسیون کشتی، پس از انتصاب بعنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، از پایان همکاری خود با این فدراسیون خبر داد.