اولویت عضو ایرانی کمیته مالی کنفدراسیون والیبال آسیا مشخص شد
۲ ماه پیش ۱٬۰۴۷

اولویت عضو ایرانی کمیته مالی کنفدراسیون والیبال آسیا مشخص شد

خزانه‌دار فدراسیون والیبال با یادآوری اینکه بیش‌ترین مطالبات ایران از فدراسیون جهانی است، گفت: شناسائی راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات فدراسیون، اولویت کاری‌ام در کمیته مالی آسیاست.