زیر و روی یک محاکمه بی‌سابقه در تلویزیون !
۱ ماه پیش ۲٬۳۱۹

زیر و روی یک محاکمه بی‌سابقه در تلویزیون !

مصاحبه ای شب گذشته میثاقی و تاج چیزی شبیه یک جنگ رسانه ای توسط دو فردی بود که هیچ کدام مشروعیت طرق مقابلش را قبول نداشت و با آغاز مصاحبه این زد و خورد با حالت کنایه وار شروع شد و در پایان برنامه دو نفر ابایی از توهین مستقیم به یکدیگر نداشتند.&#۱۶۰;

تمام نیش‌های تاج و میثاقی: وقتی مشروعیت و اعتماد وجود ندارد !
۱ ماه پیش ۱٬۸۱۱

تمام نیش‌های تاج و میثاقی: وقتی مشروعیت و اعتماد وجود ندارد !

مصاحبه ای شب گذشته میثاقی و تاج چیزی شبیه یک جنگ رسانه ای توسط دو فردی بود که هیچ کدام مشروعیت طرق مقابلش را قبول نداشت و با آغاز مصاحبه این زد و خورد با حالت کنایه وار شروع شد و در پایان برنامه دو نفر ابایی از توهین مستقیم به یکدیگر نداشتند.&#۱۶۰;

شفافیت ناگهانی پاداش کی روش در جام جهانی!
۱ ماه پیش ۱٬۸۰۴

شفافیت ناگهانی پاداش کی روش در جام جهانی!

نه میثاقی برنامه ای برای پرسش درباره قرارداد کارلوس کی‌روش ریخته بود و نه تاج به قرارگیری در این چالش علاقه‌ داشت اما ناگهان این دو خود را در میان مشاجره‌ای دیدند که نقش اول آن مرد پرتغالی سابق نیمکت تیم ملی بود.