وقتی مدافع فولاد دودستی به سرش زد
۳ هفته پیش ۲٬۷۰۹

وقتی مدافع فولاد دودستی به سرش زد

اشتباه مهران موسوی در ارسال پاس عرضی سبب شد تا توپ در میانه راه به حمدالله برسد و او هم با یک پاس خوب، موقعیت را برای گلزنی تیمش فراهم کرد.

مدافع فولاد گل را به النصر تقدیم کرد
۳ هفته پیش ۱٬۵۶۸

مدافع فولاد گل را به النصر تقدیم کرد

اشتباه مهران موسوی در ارسال پاس عرضی سبب شد تا توپ در میانه راه به حمدالله برسد و او هم با یک پاس خوب، موقعیت را برای گلزنی تیمش فراهم کرد.