وزیری: با سلام و صلوات تمرین می‌کنم
۴ ماه پیش ۱٬۴۹۰

وزیری: با سلام و صلوات تمرین می‌کنم

تنها کماندار المپیکی ایران که با تاکید بر لزوم نو شدن تجهیزاتش برای المپیک توکیو گفت: از استرس قرضی بودن کمانم و به خصوص کهنه بودنش و اینکه شاید هر لحظه بشکند، با سلام و صلوات تمرین می کنم.