سوریان: دبیر یک پهلوان واقعی است
۶ ماه پیش ۴٬۱۸۹

سوریان: دبیر یک پهلوان واقعی است

سرپرست نایب رئیسی فدراسیون کشتی گفت: فکر نمی‌کردم با حرف‌هایی در زمان انتخاب زده شده بود، دبیر به من زنگ بزند و از من استفاده کند، اما او یک پهلوان واقعی است.