داستان اسکوبار در آلمان تکرار می‌شود؟
۱ سال پیش ۶٬۵۳۵

داستان اسکوبار در آلمان تکرار می‌شود؟

با نمایش بنرهایی تهدیدآمیز خطاب به برخی بازیکنان تیم نورنبرگ، این باشگاه نگران امنیت بازیکنان خود شده ولی معتقد است این بنرها در ادامه توهین‌های اخیر با دتمار هوپ مالک باشگاه هوفن‌هایم است.