ملاقات با نابغه اصلی در برف مونیخ
۵ روز پیش ۳٬۰۸۷

ملاقات با نابغه اصلی در برف مونیخ

نیمار همیشه به دلیل ظاهر و رفتارهای خارج از عرفی که دارد مورد انتقاد بوده، اما نبوغ ستاره برزیلی PSG در زمین فوتبال نکته غیرقابل انکاری است که منتقدان او را نیز ساکت می کند.

نبوغ نیمار را فراموش نکنید
۵ روز پیش ۱٬۷۰۳

نبوغ نیمار را فراموش نکنید

نیمار همیشه به دلیل ظاهر و رفتارهای خارج از عرفی که دارد مورد انتقاد بوده، اما نبوغ ستاره برزیلی PSG در زمین فوتبال نکته غیرقابل انکاری است که منتقدان او را نیز ساکت می کند.