هاشور(16)؛ رونالدو و مسی رو بیخیال؛ غضنفرو بچسب!
۱ سال پیش ۲۷٬۴۴۸

هاشور(16)؛ رونالدو و مسی رو بیخیال؛ غضنفرو بچسب!

هر روز حجم عظیمی از نظرات کاربران در مدال و دیگر رسانههای مطرح ورزشی راکری خوندن بارساییها ورئالیها -به خصوص شیفتگان مسی و رونالدو - تشکیل میدهد در حالیکه این دو هیچ دشمنی با هم ندارند ...