علی کریمی تبرئه شد
۱۱ ماه پیش ۹٬۹۰۱

علی کریمی تبرئه شد

دادگاه تجدیدنظر، شکایت فردی را که علی کریمی از مناسبات مالی او با فدراسیون فوتبال سخن گفته بود و همین مسئله باعث شکایت این فرد شده بود، رد کرد.