افاضلی - ماشین سازی؛ منتفی شد
۶ ماه پیش ۲٬۱۷۵

افاضلی - ماشین سازی؛ منتفی شد

هومن افاضلی که در کارنامه خود سابقه حفظ سهمیه لیگ برتری ماشین سازی را دارد، برای پذیرش دوباره سکان هدایت این تیم به مدیران باشگاه پاسخ منفی داد.