صدای اعتراض مربیان والیبال بلند شد
۱ هفته پیش ۱٬۱۰۶

صدای اعتراض مربیان والیبال بلند شد

با وجود شرایط بحرانی کرونا در کشور فدراسیون والیبال به ادامه لیگ با برنامه قبلی اصرار دارد، اما صدای اعتراض مربیان به خاطر این تصمیم به گوش می رسد.