مجوز برگزاری مسابقات لیگ رزمی صادر شد
۱ سال پیش ۱٬۹۰۱

مجوز برگزاری مسابقات لیگ رزمی صادر شد

سرپرست دبیری فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی گفت: در پی هماهنگی فدراسیون با ستاد مبارزه با کرونا و اخذ مجوز از فدراسیون پزشکی ورزشی، مسابقات رزمی برگزار می‌شود.