بررسی واگذاری ورزشگاه شیرودی به اداره کل ورزش استان تهران در دولت
۱ سال پیش ۲٬۰۲۴

بررسی واگذاری ورزشگاه شیرودی به اداره کل ورزش استان تهران در دولت

وزارت ورزش و جوانان به منظور حفظ و صیانت از مهمترین آثار تاریخی-ورزشی کشور، پیشنهاد واگذاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی (امجدیه سابق) به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران را ارائه نموده است.