هت‌تریک در آسیا؛ باوری که رویا شد
۱ سال پیش ۵٬۴۸۲

هت‌تریک در آسیا؛ باوری که رویا شد

روزشمار مانده تا شروع رقابت های جام ملتهای آسیا فوتسال بانوان کم کم به زیر عدد ۱۰۰ می‌رسد اما مدافع عنوان قهرمانی فرسنگ‌ها با آمادگی و شرایط مسابقه فاصله دارد.