ساکی: توسعه فعالیت بدنی زنان در اولویت برنامه‌هاست
۲ ماه پیش ۱٬۱۳۹

ساکی: توسعه فعالیت بدنی زنان در اولویت برنامه‌هاست

نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به برنامه‌های این فدراسیون در سال جدید گفت: &#۱۷۱;توسعه فعالیت بدنی زنان&#۱۸۷; برای رسیدن به هدف بزرگ &#۱۷۱;خانواده سالم با ورزش و فعالیت بدنی&#۱۸۷; در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

کم تحرکی زنان ایرانی؛ ۶۴ درصد
۴ ماه پیش ۹۷۱

کم تحرکی زنان ایرانی؛ ۶۴ درصد

رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به اینکه میزان کم تحرکی بانوان ایرانی ۶۴ درصد است، گفت: روزی ما را بازخواست می‌کنند که چرا در سیاست‌های ملی ورزش کشور، نقش اصلی را به ورزش قهرمانی و حرفه‌ای دادید؟

ملایی: بیشترین آسیب‌دیدگی کرونا سهم کودکان است
۴ ماه پیش ۱٬۴۸۳

ملایی: بیشترین آسیب‌دیدگی کرونا سهم کودکان است

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب کم‌تحرکی در دوران شیوع ویروس کرونا متوجه کودکان شده، گفت: به همین دلیل افزایش فعالیت بدنی کودکان ۲ تا ۸ سال، در دستور کار این فدراسیون قرار دارد.

ملایی: بیشترین آسیب‌دیدگی کرونا سهم کودکان شده است
۴ ماه پیش ۱٬۰۱۹

ملایی: بیشترین آسیب‌دیدگی کرونا سهم کودکان شده است

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب کم‌تحرکی در دوران شیوع ویروس کرونا متوجه کودکان شده، گفت: به همین دلیل افزایش فعالیت بدنی کودکان ۲ تا ۸ سال، در دستور کار این فدراسیون قرار دارد.

ملایی: نیروهای مسلح زنجیره اقدامات ورزش همگانی را تکمیل خواهد کرد
۴ ماه پیش ۱٬۰۲۵

ملایی: نیروهای مسلح زنجیره اقدامات ورزش همگانی را تکمیل خواهد کرد

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت:حضور موثر نیروهای مسلح دربرنامه‌های آموزشی ورویدادمحورفدراسیون ورزش‌های همگانی می‌تواند زنجیره اقداماتی که فدراسیون درباره اقشارمختلف صورت داده راتکمیل کند.