تروریستی  با ۸۴ سال حبس در استخر پارالمپیک!
۱ ماه پیش ۴٬۰۸۰

تروریستی با ۸۴ سال حبس در استخر پارالمپیک!

در روز دوم شنای بخش ۴ در ۵۰ متر آزاد در مجموعه آبی توکیو، مردی ۶۴ ساله که زمانی به عنوان تروریست متهم شده و به ۸۴ سال حبس در زندان محکوم شده بود در خط ششم وارد آب شد.