ماه پردردسر خارجی برای پرسپولیس از راه رسید
۱ سال پیش ۳٬۴۸۲

ماه پردردسر خارجی برای پرسپولیس از راه رسید

باشگاه پرسپولیس در بهمن ماه سال جاری مجبور به پرداخت تعهدات مالی خود در قبال قراردادهای ارزی است و باتوجه به مشکلات مالی، این موضوع ممکن است عملکرد باشگاه را تحت تاثیر قرار بدهد.

سرنوشت پاداش آسیایی پرسپولیس مشخص شد/ قرض ۳۰ میلیاردی مدیرعامل
۱ سال پیش ۶٬۰۲۲

سرنوشت پاداش آسیایی پرسپولیس مشخص شد/ قرض ۳۰ میلیاردی مدیرعامل

باشگاه پرسپولیس بخش قابل توجهی از پاداش آسیایی خود را پیش از دریافت آن خرج کرده اما برای رساندن وضعیت مالی به شرایط استاندارد باید بتواند این پاداش را از کنفدراسیون آسیا دریافت کند.