داداگاه CAS: بررسی پرونده سوپر جام به زمان بیشتری نیاز دارد
۲ هفته پیش ۲٬۲۶۳

داداگاه CAS: بررسی پرونده سوپر جام به زمان بیشتری نیاز دارد

بررسی شکایت باشگاه استقلال از پرسپولیس و سازمان لیگ فوتبال ایران به دادگاه عالی ورزش به زمان بیشتری نیاز دارد. این دادگاه با اختیارات قانونی خود زمان بازبینی پرونده را تمدید کرده است.