مظلومی: خدا ازشان نگذرد!
۴ ماه پیش ۵٬۱۸۳

مظلومی: خدا ازشان نگذرد!

پرویز مظلومی ضمن انتقاد از رفتار مجیدی و سعادتمند، آنها را مسئول شکست و از دست رفتن جام قهرمانی دانست.