روایت یک هم مدرسه ای از پژمان جمشیدی
۲ ماه پیش ۴٬۴۲۴

روایت یک هم مدرسه ای از پژمان جمشیدی

پژمان جمشیدی، دانش آموز سال دوم راهنمایی در بین تمام دانش آموزان مدرسه (قریب ۵۰۰ نفر) در تلفیق نتایج آموزشی، تربیتی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی رتبه اول را کسب کرد.