معرفی ژاوی به عنوان مدیر کل آینده بارسلونا
۳ هفته پیش ۱٬۹۱۳

معرفی ژاوی به عنوان مدیر کل آینده بارسلونا

ویکتور&#۱۶۰;فونت یکی از نامزدهای ریاست بارسلونا که&#۱۶۰;شانسش بالا نیز ارزیابی می شود از ژاوی هرناندز به عنوان مدیرکل باشگاه در صورت رسیدن به ریاست بارسلونا نام برد.