جواد خیابانی گفت کی‌روش را برکنار و مهاجرانی را جایگزینش کنید!
۲ ماه پیش ۳٬۱۱۳

جواد خیابانی گفت کی‌روش را برکنار و مهاجرانی را جایگزینش کنید!

مدیر کل سابق روابط عمومی وزارت ورزش بخشی از اتفاقات رخ داده در تیم ملی و زمان کارلوس کی‌روش را افشا کرد و گفت: جواد خیابانی پیشنهاد داد کی‌روش را برکنار و مهاجرانی را سرمربی تیم ملی کنیم!