منزوی: دل شکسته‌ام؛ این سیستم آدم‌ خراب می‌کند!
۶ ماه پیش ۲٬۴۴۹

منزوی: دل شکسته‌ام؛ این سیستم آدم‌ خراب می‌کند!

کامران منزوی می گوید این آخرین حرف هایش به عنوان عضو هیئت مدیره استقلال بوده و با ادامه شرایط و سیستم فعلی، بهبود اوضاع دو باشگاه بزرگ ایران و همینطور سایر باشگاه ها را چیزی شبیه خواب و رویا تعبیر می کند.

منزوی: عابر بانک ها گوشه زندانند
۶ ماه پیش ۲٬۵۰۴

منزوی: عابر بانک ها گوشه زندانند

عضو هیئت مدیره استقلال می گوید به باشگاه آمده تا مدارکش را تحویل بدهد و دیگر در جلسات هیئت مدیره شرکت نخواهد کرد.&#۱۶۰;

منزوی: ماشین امضا شده‌ام!
۶ ماه پیش ۴٬۱۶۲

منزوی: ماشین امضا شده‌ام!

کامران منزوی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، تاکید کرد که او و به احتمال زیاد سایر اعضای هیئت مدیره در جریان تغییرات باشگاه نبوده است.