برندگان و بازندگان قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا
۳ ماه پیش ۹٬۳۸۴

برندگان و بازندگان قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا

با قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، برخی از تیم‌ها از قرعه‌های خود راضی بودند و بعضی ابروهای خود از ناراحتی در هم کردند. با هم نگاهی می‌اندازیم به برندگاه و بازندگان قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا.