سراجی رئیس کمیته فوتسال شد
۸ ماه پیش ۱٬۸۹۹

سراجی رئیس کمیته فوتسال شد

مهرداد سراجی مدیرعامل باشگاه سایپا سمت تازه در فدراسیون فوتبال گرفت و به ریاست کمیته فوتسال برگزیده شد.