تغییر باورها عاملی مهم در ورزش همگانی
۲ هفته پیش ۸۱۲

تغییر باورها عاملی مهم در ورزش همگانی

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با مشارکت گسترده جامعه ورزش برگزار و نام ماندگار وی گرامی داشته شد.