اختصاصی: ورزش ترکیه در آستانه لغو کامل!
۲ هفته پیش ۱٬۹۱۳

اختصاصی: ورزش ترکیه در آستانه لغو کامل!

به رغم تصمیمات عادی شدن فعالیت های ورزشی در کشور ترکیه &#۱۶۰;مسئولان این کشور قصد دارند تا از تصمیم خود بازگردند و با وتوی مصوبات گذشته، مسابقات را لغو کنند.