مدال به روز شد
۷ ماه پیش ۳۱٬۵۱۵

مدال به روز شد

نسخه جدید مدال، با ده ها امکانات جدید، پوشش بیش از 40 لیگ و مدل جدید پیش بینی و شانس بیشتر در سوال روز، به روز شد.