رومینیگه: فوتبال واقعی پیروز شد
۹ ساعت پیش ۱٬۵۶۷

رومینیگه: فوتبال واقعی پیروز شد

کارل هاینس رومینیگه، نایب رییس بایرن مونیخ، می گوید که برای برگرداندن رضایت، هماهنگی و وفاداری به فوتبال، میانجی‌گری خواهد کرد.

رومینیگه: فوتبال واقع پیروز شد
۱۳ ساعت پیش ۱٬۵۱۷

رومینیگه: فوتبال واقع پیروز شد

کارل هاینس رومینیگه، نایب رییس بایرن مونیخ، می گوید که برای برگرداندن رضایت، هماهنگی و وفاداری به فوتبال، میانجی‌گری خواهد کرد.