روایت خانم خبرنگار از اولین حضور درورزشگاه آزادی/هیولای جهنمی این بود!
۱ سال پیش ۱۰٬۴۳۹

روایت خانم خبرنگار از اولین حضور درورزشگاه آزادی/هیولای جهنمی این بود!

وقتی سالیان سال، فوتبال را در قاب تلویزیون دنبال کرده باشی، چشمانت را بسته باشی و با تصور فضای پر هیاهو و سرشار از هیجان استادیوم، گزارش و تحلیل و مصاحبه و ... نوشته باشی، احتمال حضور در استادیوم برایت به شیرین ترین رویا تبدیل می شود...