دنیای وارونه در پرسپولیس؛ با همه تسویه شده جز رادوشویچ مثل بودیمیر!
۲۴ دقیقه پیش ۱٬۶۶۶

دنیای وارونه در پرسپولیس؛ با همه تسویه شده جز رادوشویچ مثل بودیمیر!

باشگاه پرسپولیس در حالی که با بازیکنان خود تسویه کرده اما همچنان به بوژیدار رادوشوویچ دروازه‌بان کروات خود بدهکار است تا همچنان ابهامات زیادی پیرامون وضعیت وی وجود داشته باشد.