ساده‌لوحی عظیم آلکسیس سانچس
۶ ماه پیش ۳٬۹۳۶

ساده‌لوحی عظیم آلکسیس سانچس

مهاجم شیلیایی به خاطر دو حرکت فراتر از قانون در بازی شب گذشته اخراج شد؛ او زرد اول را برای ضربه چکشی روی تیاگو و زرد دوم را به خاطر تکل بی محابا روی فابینیو دریافت کرد.