جو کول: زمان برای هیچکس صبر نمی کند
۳ سال پیش ۳٬۸۵۶

جو کول: زمان برای هیچکس صبر نمی کند

جو کول که در ینگه دنیا و تیم تامپا رودیز، فوتبالش را به اتمام رساند در گفتگو با شبکه اسکایاسپورت از آینده کاری اش و همچنین تصمیم به خداحافظی حرف زد ...