خوش بینی آنری به آینده
۳ سال پیش ۳٬۷۱۳

خوش بینی آنری به آینده

آنری، اسطوره سابق تیم ملی فرانسه که روزگاری خودش استاد فتح دروازه رقیب بود، با وجود ناکامیهای متعددی که نصیبش شده میگوید هنوز خوشبین است تا این شرایط بحرانی سپری شود و تیمش به چیزی که در سر دارد برسد ...