ستاره‌های دیژون چشم لمپارد را گرفتند
۲ سال پیش ۸٬۸۸۲

ستاره‌های دیژون چشم لمپارد را گرفتند

مونیه شوآ و بریان سوماره دو ستاره باشگاه دیژون مورد توجه باشگاه چلسی و فرانک لمپارد قرار گرفته‌ و استعدادیاب‌های این باشگاه آنها را خریدهایی بسیار خوب برای آبی‌های لندن ارزیابی کرده‌اند.