مصدومیت خفیف حاج صفی در تمرینات آ.ا.ک
۳ ماه پیش ۲٬۰۸۵

مصدومیت خفیف حاج صفی در تمرینات آ.ا.ک

احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی ایران در جریان تمرینات آ.ا.ک آتن دچار مصدومیت شد ولی به گفته این بازیکن، او ۱۰ روز زمان برای ریکاوری نیاز دارد.