سرمربی نام آشنا برای کریم انصاری فرد
۹ ماه پیش ۳٬۷۵۶

سرمربی نام آشنا برای کریم انصاری فرد

چالش ها در تیم آ.آ. ک آتن برای انتخاب سرمربی جدید ادامه دارد و آنطور که از شواهد امر پیداست پایان حضور مانولو خیمنس در این تیم نزدیک است.