ماجرای عجیب دوستی سینیشا میهایلوویچ و زلاتان
۱ سال پیش ۴٬۴۰۲

ماجرای عجیب دوستی سینیشا میهایلوویچ و زلاتان

سینسیا میهایلوویچ، سرمربی بولونیا، می گوید که دوستی او و زلاتان از یک دعوا و کله زدن به یکدیگر شروع شد، زلاتان نیز گفت که پس از شنیدن ابتلای میهایلوویچ به سرطان کلمه ای برای ابراز احساسات پیدا نمی کرد.