یک کرونا مثبت جدید در اردوی رئال مادرید
۸ ماه پیش ۲٬۷۵۷

یک کرونا مثبت جدید در اردوی رئال مادرید

به نظر می رسد غیبت وینیسیوس و یوویچ در بازی با ختافه قطعی باشد ولی سه کرونایی دیگر رئال منتظر دریافت مجوز حضور در این بازی هستند چرا که تست شان منفی شده است.