صادق محرمی به پرسپولیس نمی‌آید
۱ سال پیش ۵٬۶۰۲

صادق محرمی به پرسپولیس نمی‌آید

در شرایطی که برخی شایعات درباره بازگشت صادق محرمی وجود داشت اما این خبر &#۱۷۱;کذب محض&#۱۸۷; است و این اتفاق رخ نخواهد داد.