جنجال در کرواسی بعد از اخراج دسته جمعی
۷ ماه پیش ۴٬۸۶۵

جنجال در کرواسی بعد از اخراج دسته جمعی

با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی رقابت های باشگاهی در کرواسی، مدیران دینامو زاگرب تصمیم گرفتند تا ۳۰ درصد از دستمرد بازیکنان، کادر فنی و کارمندان باشگاه در ۶ ماه آینده را کسر کنند؛ تصمیمی که جنجال ساز شد.