مصدومیت بازیکن شهر خودرو
۶ روز پیش ۱٬۷۹۰

مصدومیت بازیکن شهر خودرو

چند روزی یا بهتر است اذعان کنیم چند هفته ای است که بازیکنان تیم های لیگ برتری به دلیل شیوع ویروس کرونا در خانه تمرین می کنند تا حداقل شرایط آرمانی را در بازگشت دوباره به تمرینات داشته باشند.